Alpinvettreglene

 • Kjør forsiktig slik at du ikke skader deg selv eller andre
 • Tilpass farten etter forholdene
 • Hvis du kommer ovenfra eller bakfra, er det ditt ansvar å unngå kollisjon
 • Vær forsiktig ved forbikjøring, sving godt utenom den andre
 • Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening
 • Ikke stopp på uoversiktlige steder
 • Se deg godt for når du kjører inn i en nedfart, for eksempel etter et stopp
 • Om du går i bakken; bruk ytterkantene
 • Det er påbudt med skistoppere eller fangremmer – kontroller at bindingene er riktig innstilt
 • Følg skilting, merking og anvisninger
 • Hvis du ser noen som skader seg er det din plikt å hjelpe